29
Červen 2014
1 357 přečtení

Výkresové přílohy k cyklu článků o výrobě forem pro vstřikolisy.

pokračovat…

29
Červen 2014
3 569 přečtení

Závěr cyklu- elektroerozivní obrábění forem a ukázkový příklad konstrukce formy pro vstřikolis.

pokračovat…

08
Červen 2014
8 564 přečtení

Druhá část článku o tváření plastů. Používané materiály a konstrukční prvky forem.

pokračovat…

18
květen 2014
7 182 přečtení

Vše, co se týká plastů, snad jen plastickou chirurgii vynecháme. Základní rozdělení plastů a používaných technologií jejich zpracování.

pokračovat…

12
Červenec 2013
4 384 přečtení

Spoutat sílu blesku, využít energii slunce to vše je v dnešní technologické praxi možné. Jak se plazmatu využívá při obrábění, svařování nebo při výrobě energie? Plazma se v technické praxi využívá v široké škále aplikací. V tomto krátkém seriálu si představíme základní možnosti využití. V prvním dílu se budeme věnovat využití plazma pro obrábění (řezání), v dalších dílech se zaměříme na použití při svařování a nanášení tenkých otěruvzdorných vrstev.

pokračovat…

15
květen 2013
5 905 přečtení

V posledním části série o 3D tisku se zaměříme na možné aplikace této technologie.

pokračovat…

01
květen 2013
5 857 přečtení

Druhý díl cyklu o 3D tisku se věnuje dostupným metodám a jejich specifikům

pokračovat…

23
duben 2013
3 334 přečtení

3D tisk je velmi progresivní a rychle se vyvíjející odvětví výrobních technologií nabízející konstruktérům možnost výroby tvarově složitých součástí, omezené v podstatě jen jejich fantazií. Na rozdíl od obrábění nevytváří 3D tisk součást odebíráním materiálu z polotovaru, ale naopak jeho přidáváním vrstvu po vrstvě.

pokračovat…